اسپلیت با کولر گازی چه تفاوتی دارد؟

تفاوت کولر گازی با اسپلیت جی پلاس

بررسی دستگاه اسپلیت با کولر گازی

اسپلیت یونیت یا اسپلیت مفهوم دوتایی را انتقال می دهد.

یعنی بخش اعظم کولرهای گازی همین اسپلیت ها می باشند که از دو بخش یونیت داخلی و یونیت خارجی تشکیل شده اند.

اما  کولر گازی مفهوم گسترده تری را انتقال می دهد که علاوه بر اسپلیت ها شامل کولرهای گازی پنجره ای و پرتابل نیز می شود.

نتیجه گیری

اسپلیت به دستگاه های تهویه مطبوع دیواری گفته می شود، در حالیکه کولر گازی، به مجموع کامل سیستم تهویه مطبوع که شمال کولرهای دیواری؛ ایستاده و پرتابل است گفته می شود.