آیا رابطه ای بین ظرفیت کولر گازی و متراژ ساختمان وجود دارد؟

ظرفیت کولر گازی اسپلیت جی پلاس

رابطه ی دقیق خیر زیرا تهویه هر فضا با کولر گازی به عامل های متعددی از جمله ارتفاع محیط تهویه شونده از سطح زمین٬ تعداد دیوارهای خارجی(دیوارهایی که با محیط های خارجی ارتباط دارند)٬ تعداد پنجره ها و ابعادشان٬ ارتفاع از سطح دریای ٬ جهت جغرافیایی ساختمان و…..بستگی دارد.

البته رابطه تقریبی برای استفاده از این کولرها به صورت زیر وجود دارد:

معمولا برای برودت هر ۳۰ تا۳۵ متر در تهران یک تن تبرید لحاظ می شود.

  • ظرفیت: ۹۰۰۰BTU/H   برای           ۱۰ تا۲۰ متر مربع مساحت کف

  • ظرفیت: ۱۲۰۰۰BTU/H برای          ۱۵ تا۳۰ متر مربع مساحت کف

  • ظرفیت: ۱۸۰۰۰BTU/H برای          ۲۵ تا ۴۵ متر مربع مساحت کف

  • ظرفیت: ۲۴۰۰۰BTU/H برای          ۴۰تا ۶۰ متر مربع مساحت کف

  • ظرفیت: ۳۰۰۰۰BTU/H برای          ۶۰ تا ۸۰ متر مربع مساحت کف

  • ظرفیت های بالاتر جهت متراژهای بالاتر.