تفاوت کولر ابی با کولر گازی جی پلاس

تفاوت کولر ابی با کولرگازی جی پلاس

کولرهای آبی با تبخیر رطوبت و تبدیل گرمای محسوس محیط به گرمای نهان٬ دمای محیط را کاهش می دهند ولی اساس کار کولر گازی جی پلاس به این صورت نیست

تفاوت کولر ابی با کولر گازی جی پلاس

 کولرگازی های جی پلاس به این صوت است که وجود مبرد با دمای پایین در لوله های اواپراتور(یونیت داخلی) و مکش هوای گرم محیط بوسیله فن و گذر این هوا از بین لوله های اواپراتور سبب سرمایش هوای محیط می شود و گرمای دفع شده ی محیط توسط مبرد جذب شده و این گرما طی سیکلی از کندانسور به محیط خارج دفع می شود.