مدت زمان ضمانت کولر جی پلاس

مدت زمان ضمانت کولر جی پلاس

کولر جی پلاس کولر تازه نفس ایرانی دارای بهترین ضمانت می باشد ضمانت کولر جی پلاس ضمانت گلدیران می باشد

همانطور که قبلا هم اشاره شده کولر جی پلاس هم جای کولر ال جی را در بازار گرفته هم ضمانت ان را ضمانت کولر جی پلاس همانند ال جی گلدیران می باشد.

مدت زمان ضمانت کولر جی پلاس

ضمانت کولر جی پلاس گلدیران است ضمانت های گلدیران 5ساله است و 10 ساله بستگی به محصول دارد

کولر های جی پلاس ممکن است هم 5ساله باشد هم 10 ساله کولر جی پلاس از این پس با ضمانت گلدیران

مدت زمان ضمانت کولر جی پلاس