کد خطای E5 یا E12 در ماشین لباسشویی اتومات جی پلاس

کد خطای ماشین لباسشویی جی پلاس

بررسی دلایل کد خطای E5 یا E12 در ماشین لباسشویی اتومات جی پلاس

علت مشاهده کد خطای E5 و E12 در لباسشویی های جی پلاس تخلیه نشدن آب و در برخی مدل ها خرابی شیر برقی یا مسکل در تشخیص و سنجش سطح آب است.

در صورت مشاهده کد خطای های بالا نکات زیر را بررسی نمایید تا مشکل برطرف شود.

محل تخلیه آب دستگاه را بررسی نمایید تا مسدود نشده باشد، از محل اتصال لوله به لباسشویی تا انتهای لوله را بررسی نمایید.

مسیر لوله را بررسی نمایید تا پیچ خوردگی و تاخوردگی وجود نداشته باشد.

فیلتر پمپ تخلیه را باز کنید و تمیز کنید. گرفتگی در این قسمت باعث عدم تخلیه‌ی آب می‌شود.

در صورتی باز مشکل همچنان به قوت خودش باقی مانده بود، با مرکز خدمات مس=شتریان گلدیران تماس حاصل نمایید تا توسط تکنسین های مجرب این شرکت بررسی شود